طبیعی

نمایش 1–12 از 14 نتیجه

سبد گل شماره 01

950,000 تومان

سبد گل شماره 01

950,000 تومان
طول به همراه تزئینات حدود 45-50
عرض به همراه تزئینات 40-45
ازتفاع به همراه تزئینات حدود 45
این محصول شامل موارد روبه رو است 16 شاخه رزقرمز هلندی

8 شاخه آنتریوم سفید

برگ و تزئینات لازم

توضیحات تکمیلی این محصول فقط در شهر تهران قابل ارسال

 می باشد و ارسال آن رایگان است.

این محصول یک طرفه است.وبرای مناسبت هایی چون خواستگاری نامزدی /یادآوری عشق به عزیزان/سالگرد ازدواج/بسیار مناسب می باشد .

سبد گل شماره 02

1,800,000 تومان

سبد گل شماره 02

1,800,000 تومان
طول همراه تزئینات حدود 50-60 سانتی متر
عرض همراه تزئینات حدود25 سانتی متر
ارتفاع همراه تزئینات حدود 80-90 سانتی متر
این محصول شامل موارد روبه رو است 11-15 شاخه رز هلندی

13-15 شاخه آنتریوم سفید

5 بسته داوودی بنفش

10-12 گل ارکیده (در صورت موجودی در بازار رنگ آن تغییر خواهد کرد و تم رنگی رعایت خواهد شد)

5 شاخه آلستر

برگ و تزئینات لازم

توضیحات تکمیلی این محصول فقط در شهر تهران قابل ارسال

 می باشد و ارسال آن رایگان است.

این محصول یک طرفه است وبرای مناسبت هایی چون خواستگاری نامزدی /تولد/تولد نوزاد/یادآوری عشق به عزیزان/سالگرد ازدواج/بسیار مناسب می باشد .

ظرف کار از جنس شیشه با رنگ طلایی می باشد که قابل استفاده مجدد است.

سبد گل شماره 03

1,200,000 تومان

سبد گل شماره 03

1,200,000 تومان
طول به همراه تزئینات حدود 60 سانتی متر
عرض به همراه تزئینات حدود 25 سانتی متر
ارتفاع به همراه تزئینات حدود 80-90سانتی متر
این محصول شامل موارد روبه رو است  26-30 شاخه آنتریوم کرم و صورتی

15 عدد گل اورینتال(بستگی به موجودی بازار امکان تغییررنگ آن می باشد)

برگ و تزئینات لازم

توضیحات تکمیلی این محصول فقط در شهر تهران قابل ارسال

 می باشد و ارسال آن رایگان است.

این محصول یک طرفه است وبرای مناسبت هایی چون خواستگاری نامزدی /تولد/تولد نوزاد/یادآوری عشق به عزیزان/سالگرد ازدواج/بسیار مناسب می باشد

سبد گل شماره 04

1,900,000 تومان

سبد گل شماره 04

1,900,000 تومان
طول کار همراه تزئینات حدود 50-60 سانتی متر
عرض کار همراه تزئینات حدود 30 سانتی متر
ارتفاع کار همراه تزئینات حدود 90-100 سانتی متر
این محصول شامل موارد رو به رو است 17-20 شاخه آنتریوم بنفش

5 بسته داوودی بنفش

15-18شاخه رز کرم

15 عدد ارکیده(در صورت موجودی بازار رنگ آن تغییر خواهد کردو تم رنگی رعایت خواهد شد)

12 شاخه لیاتریس این گل فصلی است و در نبود آن با هماهنگی شما گل دیگری جایگزین می شود)

جیپسوفیلا

برگ و تزئینات لازم

توضیحات تکمیلی این محصول فقط در شهر تهران قابل ارسال

 می باشد و ارسال آن رایگان است.

این محصول یک طرفه است وبرای مناسبت هایی چون خواستگاری نامزدی /تولد/تولد نوزاد/یادآوری عشق به عزیزان/سالگرد ازدواج/بسیار مناسب می باشد .

ظرف کار از جنس شیشه با رنگ طلایی می باشد که قابل استفاده مجدد است.

سبد گل شماره 05

750,000 تومان

سبد گل شماره 05

750,000 تومان
طول کار به همراه تزئینات حدود 30-40 سانتی متر
عرض کار به همراه تزئینات حدود 25 سانتی متر
ارتفاع کار به همراه تزئینات حدود45-50 سانتی متر
این محصول شامل مواردروبه رو است 11 شاخه آنتریوم صورتی

11 شاخه آنتریوم بنفش

2 بسته داوودی بنفش

تزئینات و برگ لازم

توضیحات تکمیلی ین محصول فقط در شهر تهران قابل ارسال

 می باشد و ارسال آن رایگان است.

این محصول یک طرفه است وبرای مناسبت هایی چون خواستگاری نامزدی /تولد/تولد نوزاد/یادآوری عشق به عزیزان/سالگرد ازدواج/بسیار مناسب می باشد .

ظرف کار از جنس شیشه با رنگ نقره ای می باشد که قابل استفاده مجدد است

سبد گل شماره 06

1,750,000 تومان

سبد گل شماره 06

1,750,000 تومان
طول کار به همراه تزئینات حدود 90 سانتی متر
عرض کار به همراه تزئینات حدود 40 سانتی مت
ارتفاع کار به همراه تزئینات حدود 90-100 سانتی متر
این محصول شامل موارد روبه رو است 33 شاخه آنتریوم صورتی

15 شاخه رز صورتی

برگ و تزئینات لازم

توضیحات تکمیلی این محصول فقط در شهر تهران قابل ارسال

 می باشد و ارسال آن رایگان است.

این محصول یک طرفه است وبرای مناسبت هایی چون خواستگاری نامزدی /تولد/تولد نوزاد/یادآوری عشق به عزیزان/سالگرد ازدواج/بسیار مناسب می باشد .

ظرف کار از جنس سرامیک  می باشد که قابل استفاده مجدد است

سبد گل شماره 07

2,200,000 تومان

سبد گل شماره 07

2,200,000 تومان
طول کار به همراه تزئینات حدود 50-60 سانتی متر
عرض کار به همراه تزئینات حدود 35 سانتی متر
ارتفاع کار به همراه تزئینات حدود 90-100 سانتی متر
این محصول شامل موارد روبه است 30 شاخه رز هلندی

10 شاخه آنتریوم

8 دسته لیسینتوس سفید و صورتی

17-20 گل ارکیده(بستگی به موجودی بازار رنگآن تییر می کند و تم رنگی حتما رعایت می شود)

ظرف پلی استر

برگ و تزئینات لازم

توضیحات تکمیلی ین محصول فقط در شهر تهران قابل ارسال

 می باشد و ارسال آن رایگان است.

این محصول یک طرفه است وبرای مناسبت هایی چون خواستگاری نامزدی /تولد/تولد نوزاد/یادآوری عشق به عزیزان/سالگرد ازدواج/بسیار مناسب می باشد .

ظرف کار از جنس پلی استر  می باشد که قابل استفاده مجدد است

سبد گل شماره 08

1,570,000 تومان

سبد گل شماره 08

1,570,000 تومان
طول کار به همراه تزئینات حدود 40 سانتی متر
عرض کار به همراه تزئینات حدود 30 سانتی متر
ارتفاع کار به همراه تزئینات  حدود 60-50سانتی متر
این محصول شامل موارد روبه رو است 10 بسته رزمینیاتوری(حدود 130 شاخه رز مینیاتوری)

1 بسته لیلیوم غنچه

20 شاخه رز هلندی متوسط

به همراه تزئینات لازم

توضیحات تکمیلی این محصول فقط در شهر تهران قابل ارسال

 می باشد و ارسال آن رایگان است.

این محصول یک طرفه است.وبرای مناسبت هایی چون تولد /خواستگاری/سالگرد ازدواج/بسیار مناسب می باشد

جنس ظرف سرامیک است وقابل استفاده مجدد می باشد

سبد گل شماره 09

1,200,000 تومان

سبد گل شماره 09

1,200,000 تومان
طول کار به همراه تزئینات حدود50-40
عرض کار به همراه تزئینات حدود20
ارتفاع کار به همراه تزئینات حدود 70-65
این محصول شامل موارد روبه رو است 23عدد آنتریوم صورتی

4 بسته داوودی بنفش

14 شاخه رز صورتی

به همراه جیپسوفیلا و تزیینات لازم

توضیحات تکمیلی این محصول فقط در شهر تهران قابل ارسال

 می باشد و ارسال آن رایگان است.

این محصول یک طرفه است.وبرای مناسبت هایی چون تولد /خواستگاری/سالگرد ازدواج/تولد نوزاد بسیار مناسب می باشد

جنس ظرف سرامیک است و قابل استفاده مجدد می باشد

سبد گل شماره 10

1,620,000 تومان

سبد گل شماره 10

1,620,000 تومان
طول به همراه تزئینات حدود 70 سانتی متر
عرض به همراه تزئینات حدود 40 سانتی متر
ارتفاع به همراه تزئینات حدود 105 سانتی متر
این محصول شامل مواردرو به رو است 25 شاخه آنتریوم سفید

9 شاخه اورینتال

16 شاخه رز سفید

جیپسوفیلا

برگ و تزئینات لازم

ظرف سرامیکی

توضیحات تکمیلی این محصول فقط در شهر تهران قابل ارسال  

 می باشد و ارسال آن رایگان است.

این محصول یک طرفه است.

ظرف کار سرامیکی است و قابل استفاده مجدد می باشد.

سبد گل شماره 11

900,000 تومان

سبد گل شماره 11

900,000 تومان
طول به همراه تزئینات حدود 55 سانتی متر
عرض به همراه تزئینات حدود 25 سانتی متر
ارتفاع به همراه تزئینات حدود 85 سانتی متر
این محصول شامل موارد روبه رو است 20 شاخه رز سفید هلندی

7 شاخه اورینتال(لیلیوم)(رنگ اورینتال نسبت به موجودی بازار صورتی یا سفید می باشد)

11 شاخه آنتریوم صورتی

سبد ، برگ و تزئینات لازم

 

 

توضیحات تکمیلی این محصول فقط در شهر تهران ارسال می شود

و ارسال آن رایگان است.

سبد این کار از جنس حصیر با بافت محکم است و قابل استفاده مجدد می باشد.

سبد گل شماره 12

1,500,000 تومان

سبد گل شماره 12

1,500,000 تومان
طول به همراه تزئینات حدود 50 سانتی متر
عرض به همراه تزئینات حدود 20 سانتی متر
ارتفاع به همراه تزئینات حدود 56 سانتی متر
این محصول شامل موارد روبه رو است 10 شاخه آنتریوم بنفش

ترکیب گل های فصلی (تم صورتی ،یاسی)

12 عدد گل ارکیده

باکس چرمی مشکی

برگ و تزئینات لازم

توضیحات تکمیلی این محصول فقط در شهر تهران ارسال می شود

و ارسال آن رایگان است